灞岸晴來送別頻,
相偎相倚不勝春。
自家飛絮猶無定,
爭把長條絆得人。

 

Liễu (I)

ngạn tình lai tống biệt tần,
Tương ôi tương ỷ bất thăng xuân.
Tự gia phi nhứ do vô định,
Tranh bả trường điều bạn đắc nhân?

 

Dịch nghĩa

Trên bờ sông Bá ngày tạnh ráo thường có cảnh tiễn biệt,
Tiết xuân càng làm người ta bịn rịn bên nhau.
Những sợi tơ từ cây liễu bay đi vốn vô định,
Tại sao lại như muốn buộc chân người đi xa?


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bờ sông Bá diễn hoài tiễn biệt
Trong tiết xuân tha thiết không rời
Tơ vương vô định khi rơi
Tại sao lại buộc chân người sắp xa?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Bờ sông Bá đẹp tiễn bao lần
Người bịn rịn người chẳng thiết xuân
Vô định tơ bay từ liễu rũ
Vin cành lưu luyến chẳng rời chân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời