Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2014 08:42

別池陽所居

黃塵初起此留連,
火耨刀耕六七年。
夜雨老農傷水早,
雪晴漁父共舟船。
已悲世亂身須去,
肯愧途危跡屢遷。
卻是九華山有意,
列行相送到江邊。

 

Biệt Trì Dương sở cư

Hoàng trần sơ khởi thử lưu liên,
Hoả nậu đao canh lục thất niên.
Dạ vũ lão nông thương thuỷ tảo,
Tuyết tình ngư phủ cộng chu thuyền.
Dĩ bi thế loạn thân tu khứ,
Khẳng quý đồ nguy tích lũ thiên.
Khước thị Cửu Hoa sơn hữu ý,
Liệt hàng tương tống đáo giang biên.

 

Dịch nghĩa

Vùng đất bụi vàng này ở từ khi khi khai phá đến nay,
Đốt cỏ đào kinh đã sáu bảy năm.
Những đêm mưa lão nông lo nước dâng sớm,
Tuyết tan ngư phủ gom thuyền bè đi đánh cá.
Vì lo loạn lạc sắp tràn qua đây nên phải đi,
Tự thẹn thấy nguy chạy trước.
Hình như núi Cửu hoa có ý tốt,
Đứng dàn hàng tiễn ta ra tới bờ sông.


Trì Dương nay là huyện Quý Trì tỉnh An Huy. Khoảng năm 875 tác giả có ở đây một thời gian.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vùng bụi vàng ở từ mới vỡ
Khai khẩn nay đã cỡ bảy năm
Đêm mưa lo nước sớm dâng
Tuyết tan ngư phủ gom thuyền kéo đi
Lo loạn lạc một khi tràn tới
Thẹn cũng đi thì mới yên thân
Núi Cửu Hoa cũng ân cần
Dàn hàng ra tiễn tới gần bờ sông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Bụi vàng ở tiếp tự khai hoang
Đốt cỏ lập đồng sáu bảy năm.
Mưa tối lão nông lo nước sớm
Tuyết tan ngư phủ soạn thuyền nan.
Buồn lo trốn lánh thời cơ loạn
Hỗ thẹn bỏ đi thế chẳng an.
Núi Cửu hoa như đà có ý
ra bờ sông tiễn đứng dàn hàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời