thôi hết rồi em
khóc làm gì
tình nào đo đếm hết biệt ly
mấy núi cheo leo, mặt trời vắng
tình đậm mấy hôm
được mấy chiều.