Lạc giọng hót chú chim xa bầy
Nhập nhoà chiều ướt áo
Cánh chuồn kim trú vào chật vật
Bời bời kí ức tháng năm

Mỏng mảnh móng tay vẽ hình giọt nước
Tách cà phê ủ hương buồn xa lắc
Mưa gầy sợi ấm khăn choàng
Xầm xì bản lề cánh cửa

Như giọt ngâu tự huyễn hoặc mình
Em phác thảo ra hình dung phố
Hay ta lại hẹn nhau lần nữa?
Cuối đường tròn mắt ô…

Nghe cựa quậy bức tường loang ố
Đêm vẫn gối đầu lên một cánh tay
Người về từ ngày cũ
Bước qua nhưng nhức áo choàng

Không nhớ rõ có ai đó đã nói với mình
Em buồn hơn cỏ
Hay ta lại hẹn nhau lần nữa
Ngón tay buông khát gầy qua cửa…


Nguồn: Thơ trẻ 360 độ, NXB Hội nhà văn, 2009