Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lã Nam Công (1 bài)
- Chu Phục (1 bài)
- Hoàng Đình Kiên (32 bài)
- Tần Quán (26 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 27/09/2018 23:38 bởi tôn tiền tử
Lữ Nam Công 呂南公 (1047-1086) thi nhân đời Bắc Tống, tự Thứ Nho 次儒, tự hiệu Quán Viên tiên sinh 灌園先生, người Nam Thành (nay thuộc Giang Tây). Khoảng năm Hy Ninh, thời Vương An Thạch thịnh hành kinh nghĩa, ông một lần đi thi tiến sĩ không đậu, liền bỏ ý định thi cử, lui về viết sách, viết văn. Ông trọng về thực dụng, chứ không chịu chắp góp trình bày. Thơ ông cũng kế thừa rộng rãi, không xem thường Vãn Đường, không vào một tác giả nào. Tác phẩm có Quán Viên tập.