Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/01/2007 20:02

春思其二

江南酒熟清明天,
高高綠旆當風懸。
誰家無事少年子,
滿面落花猶醉眠。

 

Xuân tứ kỳ 2

Giang Nam tửu thục thanh minh thiên,
Cao cao lục bái đương phong huyền.
Thuỳ gia vô sự thiếu niên tử,
Mãn diện lạc hoa do tuý miên.

 

Dịch nghĩa

Ở Giang Nam rượu đã ngấu trong tiết thanh minh,
Cờ quán rượu màu xanh lá cây đang treo cao trong gió.
Đám thiếu niên rảnh rỗi con nhà ai,
Say rượu ngủ, hoa rơi đầy mặt.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Trời thanh minh rượu Giang Nam chín
Ngọn cờ xanh cao tít gió lay
Thiếu niên nhàn rỗi nhà ai
Hoa rơi đầy mặt ngủ dài rượu say.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Giang Nam rượu chín tiết thanh minh,
Gío sót, cao cao cờ phướn xanh.
Trai trẻ nhà ai vô tích sự,
Ngủ say, hoa rụng mặt đầy quanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiết thanh minh rượu Giang Nam ngấu
Cờ màu xanh kéo thấu cột cao
Thiếu niên rảnh rỗi nhà nào
Ngủ cho hoa rụng ngay vào mặt say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Giang Nam rượu chín thanh minh mùa
Cờ lục treo cao ngọn gió đưa.
Đám trẻ nhà ai vô tích sự
Hoa rơi đầy mặt ngủ say sưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời