Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2009 01:56

筑城詞其二

莫嘆將軍逼,
將軍要卻敵。
城高功亦高,
爾命何勞惜。

 

Trúc thành từ kỳ 2

Mạc thán tướng quân bức,
Tướng quân yếu khước địch.
Thành cao công diệc cao,
Nhĩ mệnh hà lao tích.

 

Dịch nghĩa

Đừng than tướng quân áp bức,
Tướng quân cần đẩy lui địch.
Thành càng cao công càng cao,
Mạng mi tiếc làm chi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Đừng than tướng quân phiệt
Làm tướng để doạ địch
Thành vững, công càng to
Mạng mày đâu đáng tiếc


Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, Vũ Minh Tân tuyển dịch, NXB Thế giới, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Đừng than tướng áp bức
Tướng để lo doạ giặc
Thành cao công càng cao
Mạng ngươi đủ tiếc sao


Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đừng có than tướng quân áp bức
Tướng quân cần đuổi được địch đi
Thành càng cao, công càng ghi
Mạng mi thôi chớ tiếc gì tấm thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đừng than tướng bức thiết
Tướng cần đánh địch nhào.
Thành cao công trạng cao
Mạng mi đừng hối tiếc.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời