Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2008 02:27

雪後尋梅偶得絕句其二

青帝宮中第一妃,
寶香熏徹素綃衣。
定知謪墮不容久,
萬觳玉塵來聘歸。

 

Tuyết hậu tầm mai ngẫu đắc tuyệt cú kỳ 2

Thanh đế cung trung đệ nhất phi,
Bảo hương huân triệt tố tiêu y.
Định tri trích đoạ bất dung cửu,
Vạn hộc ngọc trần lai sính quy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Trong điện vua xuân bậc ái phi,
Áo tơ trắng toát nức hương bay.
Vốn hay bị trích không lâu nữa,
Bụi ngọc muôn thưng sẽ đón về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Vua trẻ trong cung sủng ái phi,
Hương xông mùi quí ngát xiêm y.
Hẳn rằng trích mãi không lâu nữa,
Bụi ngọc vạn thưng đón sính đi !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vua trẻ trong cung đệ nhất phi,
Áo tơ trắng toát hương bay đi.
Vốn hay bị trách không lâu nữa,
Bụi ngọc vạn thưng sính lễ về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời