Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2018 22:24

除夜雪

北風吹雪四更初,
嘉瑞天教及歲除。
半盞屠蘇猶未舉,
燈前小草寫桃符。

 

Trừ dạ tuyết

Bắc phong xuy tuyết tứ canh sơ,
Gia thuỵ thiên giao cập tuế trừ.
Bán trản đồ tô do vị cử,
Đăng tiền tiểu thảo tả đào phù.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tuyết theo gió bấc canh tư
Ngủ ngon trời bảo bây chừ hết năm
Đồ tô chưa uống còn tăm
Đào phù chữ thảo còn nằm đèn khuya

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuyết theo gió bấc đầu canh tư,
Trời bảo hết năm ngon giấc chừ.
Chưa uống đồ tô còn sủi bọt,
Trước đèn chữ thảo chép đào phù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời