Tuyết theo gió bấc canh tư
Ngủ ngon trời bảo bây chừ hết năm
Đồ tô chưa uống còn tăm
Đào phù chữ thảo còn nằm đèn khuya

tửu tận tình do tại