Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 08/10/2018 15:39

秋晚雜興

老病侵淩不可當,
時時攬鏡自悲傷。
西風吹散朝來酒,
依舊衰顏似葉黃。

 

Thu vãn tạp hứng

Lão bệnh xâm lăng bất khả đương,
Thì thì lãm kính tự bi thương.
Tây phong xuy tán triêu lai tửu,
Y cựu suy nhan tự diệp hoàng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Già ốm đến rồi chẳng thể đương
Ôm gương ngày tháng tự buồn thương
Gió tây rượu sáng xua tan hết
Nhầu mặt như xưa tựa lá vàng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bệnh già lấn lướt sức khôn đương
Soi kính bồi hồi tự cảm thương
Rượu sáng gió tây xua hết sạch
Y xưa mặt tựa lá khô vàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Già bệnh lấn xâm thế khó đương,
Soi gương ngày tháng tự buồn thương.
Gió tây thổi sáng tan mùi rượu,
Suy kém mặt xưa tựa lá vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời