Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2009 20:26

秋晚登城北門

幅巾藜杖北城頭,
捲地西風滿眼愁。
一點烽傳散關信,
兩行雁帶杜陵秋。
山河興廢供搔首,
身世安危人倚樓。
橫槊賦詩非復昔,
夢魂猶繞古梁州。

 

Thu vãn đăng thành bắc môn

Bức cân lê trượng bắc thành đầu,
Quyển địa tây phong mãn nhãn sầu.
Nhất điểm phong truyền Tản Quan tín,
Lưỡng hàng nhạn đới Đỗ Lăng thu.
Sơn hà hưng phế cung tao thủ,
Thân thế an nguy nhân ỷ lâu.
Hoành sóc phú thi phi phục tích,
Mộng hồn do nhiễu cổ Lương Châu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Gậy lê khăn vải tới thành cao,
Cuộn đất hơi may đẵm mắt sầu.
Đại Tản đỉnh non truyền lửa hiệu,
Đỗ Lăng hàng nhạn chuyển hơi thu.
Non sông, hưng phế cam vò tóc,
Thân thế an nguy chỉ tựa lầu.
Cầm giáo ngâm thơ đâu giống trước,
Mộng hồn quanh quẩn đất Lương Châu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Gậy lê khăn vải đến thành đầu,
Khắp chốn gió tây mắt ngập sầu !
Một ngọn lửa truyền Ải Tán hiệu,
Hai hàng nhạn báo Đỗ Lăng thu !
Núi sông suy thịnh cùng cào tóc,
Thân thế an nguy kẻ tựa lầu !
Gươm giáo phú thơ không phục dựng,
Mộng hồn vướng vất mãi Lương Châu !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời