Danh lợi người như lửa đuổi trâu,
Giang hồ đây đó một thân âu.
Thảnh thơi mới biết ngày dài lắm,
Say khướt cho quên việc lớn lao.
Chày vải khua mòn trăng ngõ thẳm,
Giếng ngô rụng vắng góc vườn thu.
Muốn trông, mắt đục nhìn xa khó,
Nào chốn có lầu trăm thước cao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.