Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2012 11:03

秋夜將曉,出籬門迎涼有感

三萬里河東入海,
萬千仞嶽上摩天。
遺民淚盡胡塵裏,
南望王師又一年。

 

Thu dạ tương hiểu, xuất ly môn nghinh lương hữu cảm

Tam vạn lý đông nhập hải,
Vạn thiên nhận Nhạc thướng mô thiên.
Di dân lệ tận Hồ trần lý,
Nam vọng vương sư hựu nhất niên.

 

Dịch nghĩa

Sông (Hoàng Hà) dài ba vạn dặm chảy ra biển đông,
Núi (Hoa Sơn) chọc trời cao năm ngàn nhận.
Dân trong vùng giặc Hồ đóng, khói bụi tung bay, khóc ráo nước mắt,
Ngóng về phía nam, mong quân nhà vua kéo lên khôi phục, lại một năm trôi qua.


Bài thơ này tác giả làm khi đã 68 tuổi, bị bãi miễn về nhà đã bốn năm, song cuộc sống bình lặng không thể khiến nhà thơ được an dật, vẫn canh cánh, lòng lo cho nước.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Xuôi biển, sông dài ba vạn dặm
Chọc trời, núi ngất mấy ngàn tầm
Trong vòng bụi giặc dân khô lệ
Chờ ngóng quân vua lại một năm


Nguồn: Thơ Tống, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ba vạn dặm Hoàng Hà tới biển
Năm nghìn nhận đỉnh Nhạc vươn mây
Dân vùng Hồ chiếm chờ khô lệ
Nam ngóng quân vua năm nữa đầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoàng Hà vạn dặm chảy về đông,
Chót vót Hoa Sơn trời ngước trông.
Khô lệ dân vùng Hồ chiếm đóng,
Ngóng nam, mong phục lại non sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời