Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2012 14:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/02/2012 14:45

書事其一

聞道輿圖次第還,
黃河依舊抱潼關。
會當小駐平戎帳,
饒益南亭看華山。

 

Thư sự kỳ 1

Văn đạo dư đồ thứ đệ hoàn,
Hoàng Hà y cựu bão Đồng Quan.
Hội đương tiểu trú bình nhung trướng,
Nhiêu Ích Nam Đình khán Hoạ San.

 

Dịch nghĩa

Nghe nói bờ cõi lần lượt được thu về
Y như cũ, sông Hoàng Hà lại ôm lấy Đồng Quan
Đáng nên đóng lại ít lâu dưới trướng bình nhung
Ở Nam Đình chùa Nhiêu Tích ngắm xem Hoạ San

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Đất nước đang nghe lấy lại dần
Hoàng Hà vẫn bọc lấy Đồng Quan
Hãy nên nán lại nơi nhung trướng
Nhiêu Tích, Nam Đình ngắm Hoạ San


Nguồn: Hoàng Tạo - Thơ và đời, NXB Đại học quốc gia, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nghe nói non sông dần lấy lại
Hoàng Hà như cũ bọc Đồng Quan
Trướng nhung nán lại đôi ngày nữa
Nhiêu Tích, Nam Đình ngắm Hoạ San

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghe nói giang san lấy lại dần,
Hoàng Hà y cũ bọc Đồng Quan.
Bình nhung đóng lại đôi ngày nữa,
Nhiêu Tích, Nam Đình thấy Hoạ San.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời