Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 28/02/2009 02:56

雜感

雨霽花無幾,
愁多酒不支。
凄涼數聲笛,
零亂一枰棋,
蹈海言猶在,
移山志未衰。
何人知壯士,
擊筑有餘悲!

 

Tạp cảm

Vũ tễ hoa vô kỷ,
Sầu đa tửu bất chi.
Thê lương sổ thanh địch,
Linh loạn nhất bình kỳ,
Đạo hải ngôn do tại,
Di sơn chí vị suy.
Hà nhân tri tráng sĩ,
Kích trúc hữu dư bi!

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trinh Đường

Mưa tạnh hoa còn ít,
Buồn nhiều rượu chẳng nguôi.
Não lòng hơi địch thổi,
Rối mắt cuộc cờ chơi.
"Ra biển" lời còn đó,
"Dời non" chí chửa thôi.
Ai người biết tráng sĩ,
Gõ trúc xót thương vời!


Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Mưa tàn, hoa mấy đoá,
Buồn, rượu chẳng vơi gì !
Tiếng địch nghe ai oán,
Cuộc cờ loạn thế đi !
Lời "Ra biển" mãi nhắc
Chí "Dịch non" chưa suy !
Ai cảm thông người lính,
Bật cung đàn luỵ bi !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời