Trai cày, gái dệt mặt như hoa:
"Được cụ về chơi chắc được mùa!"
Giường ghế lau chùi, sân quét dọn,
Rượu vò, sườn lợn soạn mang ra.


Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)