Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2012 15:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 10/02/2012 15:36

山村經行因施藥其一

耕傭蠶婦共欣然,
得見先生定有年。
掃灑門庭拂床幾,
瓦盆盛酒薦豚肩。

 

Sơn thôn kinh hành nhân thi dược kỳ 1

Canh dung tàm phụ cộng hân nhiên,
Đắc kiến tiên sinh định hữu niên.
Tảo sái môn đình phất sàng kỷ,
Ngoã bồn thình tửu tiến đồn kiên.

 

Dịch nghĩa

Chú cày thuê, chị chăn tằm cùng hớn hở:
"Được thấy ông đến, chắc được mùa!"
Quét cửa nhà, phủi giường ghế
Đựng rượu vào chậu gốm, đem đến miếng vai lợn

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Trai cày, gái dệt mặt như hoa:
"Được cụ về chơi chắc được mùa!"
Giường ghế lau chùi, sân quét dọn,
Rượu vò, sườn lợn soạn mang ra.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trai cày, gái dệt mặt vui thay
Thấy bác mùa này chắc gặp may
Quét cửa rửa nhà, giường ghế phủi
Rượu vò, vai lợn soạn ra ngay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trai cày hớn hở chị tằm tang,
“Được thấy ông qua mùa được tăng!”
Quét tước cửa nhà, giường ghế phủi,
Rượu vò, vai lợn lại đem sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời