Rượu Lan mình chuốc cho mình
Bao ngày tháng đã vô tình trôi qua
Mơ hoài rét sớm non Ba
Trăng sông đêm lẻ xui ta ngậm ngùi
Canh gà tráng sĩ bồi hồi
Ngày về tin nhạn phương trời xa xa
Bọn mình trời nỡ phụ a?
Xương còm lại trải thu qua một lần


Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)