Lưỡi kiếm tung hoành thuở thiếu niên
Tưới vườn nay học thú điền viên
Bạn bè rơi rụng thân già yếu
Tâm sự cùng ai tỏ nỗi niềm?


Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)