Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Hà Như vào 15/02/2013 14:58

鄰曲有未飯被追入郭者憫而作之

舂得香粳摘綠葵,
縣符急急不容炊。
君王日御金華殿,
誰誦周家七月詩。

 

Lân khúc hữu vị phạn, bị truy nhập quách giả, mẫn nhi tác chi

Thung đắc hương canh trích lục quỳ,
Huyện phù cấp cấp bất dung xuy.
Quân vương nhật ngự Kim Hoa điện,
Thuỳ tụng chu gia “Thất nguyệt” thi.

 

Dịch nghĩa

Giã được ít gạo thơm, đi hái lá quỳ xanh
Trát quan bắt gấp chưa kịp nấu
Vua hằng ngày ngự trên điện Kim Hoa
Ai là người đọc chương “Thất nguyệt”


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Giã ít gạo thơm, hái lá quỳ
Không cho kịp nấu, trát quan truy
Kim Hoa điện ngọc vua còn ngự
“Thất nguyệt” thơ Chu đọc những gì?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gạo thơm giã ít, hái quỳ xanh,
Quan trát bắt chưa kịp nấu nhanh.
Vua ngự hằng ngày Kim Hoa điện,
Ai người “Thất nguyệt” đọc cho rành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời