Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 14/11/2013 10:13

湖村月夕

金尊翠杓猶能醉,
狐帽貂裘不怕寒。
安得驊騮三萬疋,
月中鼓吹渡桑乾。

 

Hồ thôn nguyệt tịch

Kim tôn thuý thược do năng tuý,
Hồ mạo điêu cừu bất phạ hàn.
An đắc hoa lưu tam vạn sơ,
Nguyệt trung cổ xuy độ Tang Càn.

 

Dịch nghĩa

Bình vàng, chén ngọc, còn uống say được nữa
Mũ lông cáo, áo điêu cừu, không sợ rét
Ước gì được ba vạn ngựa hoa lưu
Dưới trăng, đánh trống, thổi kèn, vượt sông Tang Càn

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Bình vàng chén ngọc uống say tràn
Mũ cáo mền điêu rét chẳng sờn
Ước được ngựa hay ba vạn cỗ
Đêm trăng kèn trống vượt Tang Can


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chén ngọc bình vàng uống chửa say
Áo điêu mũ cáo rét không hay
Ước sao ngựa tốt chừng ba vạn
Kèn trống trăng soi vượt bến này!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Uống say với chén ngọc bình vàng,
Mũ cáo, áo điêu rét chẳng màng.
Ước được tốt hay ba vạn ngựa,
Dưới trăng kèn trống vượt Tang Càn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời