Ai chớ cười ai tóc trắng bông
Đường thôn lối xóm cứ chơi rong
Chùa xa gió thoảng hồi chuông vẳng
Quán rượu đèn lay ánh nước trong
Liêu hải năm càng thêm tuổi hạc
Ngô giang thu lại nhuộm rừng phong
Cánh bồng lỏng khép đêm thao thức
Chênh chếch bên song nguyệt dãi lòng


Nguồn: Hoàng Tạo (thơ và đời), NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)