15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/02/2009 22:07

夜泊水村

腰間羽箭久凋零,
太息燕然未勒銘。
老子猶堪絕大漠,
諸君何至泣新亭。
一身報國有萬死,
雙鬢向人無再青。
記取江湖泊船處,
臥聞新雁落寒汀。

 

Dạ bạc thuỷ thôn

Yêu gian vũ tiễn cửu điêu linh,
Thái tức Yên Nhiên vị lặc minh.
Lão Tử do kham tuyệt đại mạc,
Chư quân hà chí khấp Tân Đình.
Nhất thân báo quốc hữu vạn tử,
Song mấn hướng nhân vô tái thanh.
Ký thủ giang hồ bạc thuyền xứ,
Ngoạ văn tân nhạn lạc hàn đinh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Cung tên đeo mãi xác xơ mình
Bia tạc non Yên giận chửa thành
Ông lão còn hay băng đại mạc
Các ngươi sao phải khóc Tân Đình?
Tấm thân vì nước đành muôn chết
Mái tóc theo người dễ lại xanh
Nhớ chốn giang hồ thuyền đỗ lại
Nằm nghe tiếng nhạn rót bên gành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Lưng đeo cung tiễn mãi điêu linh,
Núi Yến chưa xong một khúc minh.
Ông lão phải đành xa Đại Mạc,
Các anh sao đến khóc Tân Đình ?
Thân mang nợ nước muôn lần chết,
Tóc bạc vì người chẳng trở xanh !
Nhớ chốn sông hồ thuyền ghé nghỉ,
Nằm nghe đêm lạnh nhạn về gành!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời