病起書懷

病骨支離紗帽寬,
孤臣萬里客江干。
位卑未敢忘懮國,
事定猶須待闔棺。
天地神靈扶廟社,
京華父老望和鑾。
出師一表通今古,
夜半挑燈更細看。

 

Bệnh khởi thư hoài

Bệnh cốt chi ly sa mạo khoan,
Cô thần vạn lý khách giang can.
Vị ty vị cảm vong ưu quốc,
Sự định do tu đãi hạp quan.
Thiên địa thần linh phù miếu xã,
Kinh hoa phụ lão vọng hoà loan.
"Xuất sư" nhất biểu thông kim cổ,
Dạ bán khiêu đăng cánh tế khan.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Một nắm xương gầy vành mũ lỏng,
Sông xa ngàn dặm, khách cô đơn.
Thấp hèn dám nản lòng lo nước,
Phải trái chờ khi đậy nắp quan.
Trời đất quỷ thần phò nghiệp thánh,
Kinh thành phụ lão ngóng xe loan.
"Ra quân" biểu ấy truyền muôn thuở,
Đêm dậy khêu đèn đọc kỹ hơn.


Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Bệnh gầy xương lộ mũ rộng ra,
Muôn dặm cô thần khách bến xa.
Vị thấp, chẳng quên lo nước trước,
Xét soi, chờ đậy nắp quan mà!
Thần linh trời đất phò làng xã,
Phụ lão ngóng vua trị nước nhà.
"Xuất tướng" một chiêu thông vạn thuở
Nửa đêm đèn tỏ đọc nhân nha!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xương gầy vành mũ lỏng ra,
Cô thần ngàn dặm sông xa khách sầu.
Thấp hèn việc nước lo âu,
Xét soi phải trái chờ hầu đậy quan.
Quỷ thần trời đất giúp làng,
Kinh thành phụ lão xe loan ngóng chờ.
“Ra quân” biểu ấy truyền đời,
Nửa đêm đèn tỏ đọc lời kỹ hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời