Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2007 11:41

冬初出遊

蹇驢渺渺涉煙津,
十里山村發興新。
青旆酒家黃葉寺,
相逢俱是畫中人。

 

Đông sơ xuất du

Kiển lư diểu diểu thiệp yên tân,
Thập lý sơn thôn phát hứng tân.
Thanh bái tửu gia hoàng diệp tự,
Tương phùng câu thị hoạ trung nhân.

 

Dịch nghĩa

Cưỡi lừa lững thững lội qua bến khói,
Qua mười dặm đường gặp xóm núi, thêm phần cảm hứng.
Quán rượu treo cờ xanh, chùa ngập lá vàng,
Những người gặp, tất cả đều như trong tranh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Khập khiễng cưỡi lừa qua bến khói,
Đường dài gặp xóm, hứng càng tăng.
Quán rượu vẫy cờ, chùa ngập lá,
Ai ai gặp cũng giống trong tranh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lững thững cưỡi lừa qua bến khói
Mười dặm đường xóm núi hứng tràn.
Quán cờ xanh, lá chùa vàng
Những người gặp gỡ ngỡ toàn trong tranh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Lừa qua bến khói sương mù quanh,
Mười dặm đường non hứng phát sanh.
Cờ rượu phất phơ chùa đỏ lá,
Gặp nhau cứ ngỡ người trong tranh !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bến khói cỡi lừa bước dạo qua
Đường dài xóm núi hứng thêm ta
Cờ tung quán rượu chùa phơi lá
Người gặp như tranh đẹp tựa hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời