Một cành tươi thắm thoả hồn Tương
"Độc tỉnh" người vui lan ngát hương
Trà trộn dẫu vườn đầy cỏ ngải
Làm người gieo hạt giống thơm lừng


Nguồn: Thơ Lỗ Tấn, NXB Lao Động, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)