Một chú em xoè cánh trên không
Tay đặt tên và tay giương cung
Không hiểu sao một mũi tên bắn nhằm lồng ngực
"Ông nhóc ơi! Cám ơn ông vun đắp lung tung!
Nhưng phải bảo tôi hay
Tôi nên yêu ai đây?"
Chú đâm hoảng, lắc đầu quầy quậy:
"Ôi! Anh là người có một trái tim, sao nói vậy?
Anh nên yêu ai, tôi làm sao biết được
Dù sao thì mũi tên tôi cũng đã bắn đi
Anh yêu ai, hãy liều yêu thật lực
Còn nếu ai anh cũng chẳng yêu
Thì có thể đánh liều mà chết quách!"

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)