Con tim khôn tránh mũi tên thần
Vườn cũ mưa tuôn lại gió vần
Dù tấm lòng son trên chửa thấu
Ta đem máu đỏ hiến nhân dân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)