Hai mươi năm Thượng Hải
Hàng ngày thấy Trung Hoa
Có bệnh không tìm thuốc
Đọc sách khi sa cơ
Hễ giàu là trở mặt
Đầu chém mãi nhiều ra
Bỗng nhiên bị hạ bệ
Nam mô A Di Đà!


Nguồn: Thơ Lỗ Tấn, NXB Lao Động, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)