Vườn khách, dừng thuyền tối ghé qua
Rào gai cây rậm mọc quanh nhà
Thú quê sầu ước bao giờ nhỉ
Lại được ôm vò để tưới hoa?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)