Rất nhiều mộng, nhân hoàng hôn náo động.
Mộng trước đẩy lùi mộng xưa, thì mộng sau đã xua mộng trước.
Mộng trước vừa đi đen như mực, mộng sau đang ở cũng như mực khác chi,
Cả ở lẫn đi, đều như khoe mẽ: "Này trông ta đẹp tươi màu sắc".
Màu sắc đẹp thế nào, trong tối đen chẳng biết,
Hơn nữa cũng không biết lag ai đang nói.
Trong tối đen chẳng biết, đầu nhức mình sốt.
Hãy đến đây! Hỡi mộng sáng suốt.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)