Con gà, kẹo dính răng
Cầm áo để mua hương
Nhà chẳng còn chi nữa
Đâu chỉ thiếu dê vàng!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)