Bên Nam suốt ngày khai đại hội
Bên Bắc thình lình bung lửa khói
Bắc thì tị nạn, Nam om sòm
Thỉnh nguyện ngút trời, điện tơi tới

Ai cũng khoe mình ngọt mía lùi
Bên nọ bên kia thi chửi bới
Quan văn cười kẻ giả Nhạc Phi
Quan võ rằng mưu gian Tần Cối

Trong tiếng chửi nhau, đất mất lần
Trong tiếng chửi nhau, quyên tiền dân
Đất mất hết rồi, tiền quyên đủ
Thì tiếng chửi nhau cũng im dần

Quan văn kêu đau răng
Quan võ đi tắm suối
Sau biết chẳng ai Nhạc Phi ai Tần Cối
Thanh toán hiểu lầm, hiềm xưa tháo gỡ ra
Ai cũng là "người tốt"
Chụm đầu họp mặt rít xì gà


Nguồn: Thơ Lỗ Tấn, NXB Lao Động, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)