Đâu còn hào khí tựa khi xưa
Hoa nở hoa tàn cũng mặc hoa
Lệ tưới nào ngờ như mưa trút
Khóc người con quý của dân ta

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)