Vô tình chưa hẳn là hào kiệt
Ai bảo thương con không trượng phu?
Kìa chúa sơn lâm gầm nổi gió
Chẳng nhìn âu yếm cọp con ru?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)