Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 17:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 30/12/2006 17:37

長相思其一

君行登隴上,
妾夢在閨中。
玉箸千行落,
銀床一半空。

 

Trường tương tư kỳ 1

Quân hành đăng Lũng thượng,
Thiếp mộng tại khuê trung.
Ngọc trợ thiên hàng lạc,
Ngân sàng nhất bán không.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Chàng ra đi lên Lũng thượng
Thiếp mơ mộng tại phòng khuê
Lệ ngọc ngàn hàng rơi rụng
Giường bạc một nửa trống không.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Chàng lên miền Lũng Thượng,
Thiếp mộng nơi khuê phòng.
Nghìn lệ châu lã chã,
Nửa giường bạc trống không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chàng đi ngoài Lũng Thượng,
Thiếp mộng nơi khuê phòng.
Lệ ngọc nghìn hàng rỏ,
Giường ngà một nửa không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chàng từ đi lên cao núi Lũng
Thiếp tại nhà nằm mộng khuê phòng
Lệ như đũa ngọc rơi thòng
Nửa phần giường bạc bỏ không ai nằm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chàng đi Lũng Thượng xa rồi
Phòng khuê thiếp ở mơ người xa xôi
Nghìn hàng đũa ngọc lệ rơi
Nửa bên giường bạc không người lẻ loi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chàng ra Lũng thượng đi xa,
Thiếp mơ mộng tại quê nhà phòng khuê.
Ngàn hàng lệ ngọc dầm dề,
Nữa bên giường bạc một bề trống không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời