少年行其四

霜滿中庭月滿樓,
金樽玉柱對清秋。
當年稱意須行樂,
不到天明不肯休。

 

Thiếu niên hành kỳ 4

Sương mãn trung đình nguyệt mãn lâu,
Kim tôn ngọc trụ đối thanh thu.
Đương niên xứng ý tu hành lạc,
Bất đáo Thiên Minh bất khẳng hưu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Lầu đầy trăng sương rê mấy lối
Chén ánh vàng đàn dội thu xanh
An nhàn rồi sẽ qua nhanh
Thiên Minh phải đến chẳng dành riêng ai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Móc đượm đình sân, gác nguyệt lồng,
Chén vàng cây ngọc đối thu trong.
Năm nay ưng ý nên hành lạc,
Chẳng đến Thiên Minh, chẳng thoã lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sương giăng sân khắp lầu trăng sáng
Chén đối đàn trong dáng thu trong
Vui chơi xứng ý thoả lòng
Thiên Minh chưa đến chưa đành nghỉ ngơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sương đượm trong sân, trăng phủ lầu,
Chén vàng cột ngọc đối thu sâu.
Năm nay hợp ý nên hành lạc,
Chẳng đến Thiên Minh, chẳng nghỉ đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời