漢苑行

雲霞五彩浮天闕,
梅柳千枝夾御溝。
不上黃山南北望,
豈知春色滿皇州。

 

Hán uyển hành

Vân hà ngũ thái phù thiên khuyết,
Mai liễu thiên chi giáp ngự câu.
Bất thướng hoàng sơn nam bắc vọng,
Khởi tri xuân sắc mãn hoàng châu.

 

Dịch nghĩa

Mây và ráng năm màu lơ lửng trên hoàng thành,
Cả ngàn cành mai và liễu bên bờ ngòi nước trong cung.
Nếu không lên ngọn núi phủ hoa vàng nhìn về nam và bắc,
Thì không thể thấy hết vẻ xuân vùng hoàng thành.


Hán uyển chính là hoàng cung đời Đường tại Trường An.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây năm màu hoàng cung lơ lửng
Mai, liễu che ngòi nước trong thành
Không lên vọng khắp núi vàng
Thì không thấy hết huy hoàng vẻ xuân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lơ lửng hoàng thành mây ráng màu,
Cả ngàn mai liễu cung ngòi sâu.
Nếu không lên núi hoa vàng ngắm,
Không thấy vẻ xuân cung cấm đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời