Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/09/2017 16:26

Là tôi một chuỗi lỗi lầm
Muốn quên lại nhớ, muốn cầm lại rơi

Muốn yêu chỉ mỗi một người
Lại thương cả đất cả trời bao la

Đường trần thăm thẳm ngút xa
Chông gai lớp lớp, quỷ ma trùng trùng

Con thuyền bé nhỏ riêng - chung
Buông neo vũng xoáy xuôi cùng lạch nông

Tình thì gặt những bão giông
Thơ thì gieo những cánh đồng bỏ quên

Hão huyền ngọn gió không tên
Lơ mơ một cõi tháp, đền ngàn năm

Là tôi chọn kiếp con tằm
Suốt đời rút ruột, chết nằm trong tơ


10. 2008

Nguồn: Điềm đạm Việt Nam (thơ tuyển), Lệ Thu, NXB Văn học, 2014