11.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/11/2014 15:14

Tài hoa nhất mực lưu danh tiếng
Nợ bút phong trần áo thượng thư
Tâm huyết gửi vào trăm vở diễn
Sân khấu như đời... lắm thực hư

Ai trọng ai khinh đời nghệ sĩ
Kép đào chính sự đớn đau hơn
Quan trường một lũ toan lừa mị
Câu hát vì dân nặng tủi hờn


2005
Nguồn: Thơ tuyển, Lệ Thu, NXB Văn học, 2014