Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 28/09/2017 16:09

Chỉ là phiến đá đơn sơ
Chỉ là ngọn gió non tơ phả về
Bổng trầm dìu dặt đê mê
Trái tim của đá lời thề của ai

Thân còn ngự đỉnh thiên thai
Hồn như phiêu dạt mãi ngoài nhân gian
Khi say đá cũng dạo đàn
Tấu lên bao khúc khải hoàn trong mơ

Lạnh ngàn năm đá chơ vơ
Rong rêu buồn tận tuổi thơ buồn về
Cung tình mấy nhịp nhiêu khê
Sâm - Thương nước mắt tràn trề bờ mi

Giã từ cơn gió thị phi
Nắng mai đã cạn xuân thì đã qua
Một đời đội mãi mưa sa
Một đời đau mãi phôi pha cõi người

Trở mình ru giấc à ơi...
Đá về kiếp đá ủ lời non cao!


4. 2007

Nguồn: Điềm đạm Việt Nam (thơ tuyển), Lệ Thu, NXB Văn học, 2014