Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/05/2014 16:18, số lượt xem: 295

Anh nói rồi sao em chẳng chịu nghe.
Cứ chạy theo bao hư vô mộng ảo.
Và khi em nhận ra người giả tạo.
Thì khóc lóc có nghĩa lý chi em.

Hãy cứ nhìn vào cuộc sống mà xem.
Có bao nhiêu tình ảo thành sự thật.
Hay chỉ là những đam mê chất ngất.
Rồi phũ phàng nhận ra những dối gian.

Sống thực tại dẫu có những gian nan.
Thì đó cũng giúp ta nhiều kinh nghiệm.
Hơn mạng ảo vui vẻ đầy mầu nhiệm
Nhưng chỉ là ảo ảnh vậy mà thôi.

Hãy dừng lại trước khi quá muộn rồi.
Giải trí thôi cho đời không căng thẳng.
Còn hơn em đêm ngày cứ chết lặng.
Vào mộng ảo mộng chỉ là hư vô.