Hào hùng Việt Nam quê hương tôi
Tự ngàn xưa truyền thống đánh giặc
Dựng nước Văn Lang ở công vua Hùng
Từ bao đời giữ nước bao gian nan
Bấy nhiêu xương máu hòa vào đất Mẹ
Mồ hôi đầm đìa thành non sông nước Cha.

Hào hùng Việt Nam quê hương tôi
Bản hùng ca yêu nước vang bao lần
Ngần ấy nốt nhạc chiến công bất diệt hiện lên
Những nghệ sĩ của nhân dân, những anh hùng muôn nơi,...
Hợp xướng bài ca vì đất nước cho nhân dân
Khúc quân hành vừa mở đã tin vui
Kháng chiến thành công, vẻ vang muôn đời
Việt Nam ơi hát mãi tự hào
Chúng ta là người Việt Nam.

Thời gian sáng tác 7-5-2014 cảm hứng viết khi đọc bài thơ "Có một Điên Biên ở trong trái tim tôi" của tác giả AnhThưViệtNam. Bài thơ đó kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng năm châu và ý tưởng cần nâng cao khái quát hoá tinh thần tự lực tự cường dựng nước giữ nước của nhân dân ta đã vụt hiện lên khiến tác giả cao hứng tổng quát lại thành bài thơ "Hào hùng Việt Nam quê hương tôi"