詠美人在天津橋

美女出東鄰,
容與上天津。
整衣香滿路,
移步襪生塵。
水下看妝影,
眉頭畫月新。
寄言曹子建,
個是洛川神。

 

Vịnh mỹ nhân tại Thiên Tân kiều

Mỹ nữ xuất đông lân,
Dung dữ thượng Thiên Tân.
Chỉnh y hương mãn lộ,
Di bộ miệt sinh trần.
Thủy hạ khán trang ảnh,
Mi đầu họa nguyệt tân.
Ký ngôn Tào Tử Kiến,
Cá thị Lạc Xuyên thần.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Giai nhân từ phía đông hàng xóm
Cầu Thiên Tân nhàn hạ bước lên
Chỉnh xiêm y đầy đường hương bám
Bụi bay khi nàng chuyển gót sen
Trên mặt nước dung nhan ẩn hiện
Đôi mày cong vòng nguyệt trăng non
Mượn thơ xưa của Tào Tử Kiến
Gửi tâm tư đến Lạc Xuyên thần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Mỹ nhân từ xóm đông sang,
Câu Thiên Tân ấy, nhẹ nhàng bước qua.
Sửa xiêm y, đường ngát hoa,
Bụi bay theo bước chân ngà thong dong.
Dung nhan in bóng nước trong,
Mày cong như chiếc liềm trăng rỡ ràng.
Mượn thơ Tử Kiến vài hàng,
Dệt thơ ca tụng nữ thần Lạc Dương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Người đẹp hàng xóm bên đông,
Cầu Thiên Tân nhẹ bóng hồng bước lên.
Chỉnh khăn áo hương thoảng bên,
Đường qua, bụi vớ theo liền bước đây.
Trăng non vẽ nét chân mày,
Nước in trang sức ánh bày nàng mang.
Thơ Tào Tử Kiến mượn sang,
Lạc Xuyên Thần đó lòng càng ước mơ!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người đẹp từ mạn đông hàng xóm
Cầu Thiên Tân khiêm tốn bước lên
Y phục chỉnh, hương thơm rền
Bụi bay theo gót vớ sen bước đều
Mặt nước dáng diễm kiều phản chiếu
Như trăng non mày liễu cong cong
Mượn thơ Tử Kiến đôi dòng
Ngợi ca người đẹp như thần Lạc xuyên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giai nhân nhà láng giềng đông,
Thiên Tân nhàn hạ dạo sông lên cầu.
Chỉnh xiêm y bám hương đầy,
Bụi bay chuyển bước dưới giầy gót sen.
Mặt hồ ẩn hiện dáng tiên,
Đôi mày như cái trăng liềm non cong.
Mượn thơ Tử Kiến vài dòng,
Ngợi ca người đẹp gửi lòng Lạc Xuyên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời