Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Sơ Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/07/2014 10:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 08:14

送吳七遊蜀

日觀分齊壤,
星橋接蜀門。
桃花嘶別路,
竹葉瀉離樽。
夏老蘭猶茂,
秋深柳尚繁。
霧銷山望迥,
風高野聽喧。
勞歌徒欲奏,
贈別竟無言。
唯有當秋月,
空照野人園。

 

Tống Ngô thất du Thục

Nhật Quán phân Tề nhưỡng,
Tinh Kiều tiếp Thục môn.
Đào hoa tê biệt lộ,
Trúc diệp tả ly tôn.
Hạ lão lan do mậu,
Thu thâm liễu thượng phồn.
Vụ tiêu sơn vọng quýnh,
Phong cao dã thính huyên.
Lạo ca đồ dục tấu,
Tặng biệt cánh vô ngôn.
Duy hữu đương thu nguyệt,
Không chiếu dã nhân viên.

 

Dịch nghĩa

Núi Nhật Quán cao phân chia đất Tề,
Cầu Tinh Kiều tiếp nối Thục môn.
Ngựa Đào hoa hí khi tới khúc đường chia tay,
Rượu Trúc diệp rót vào chén ly biệt.
Cuối hạ lan còn tốt tươi,
Giữa thu liễu đang rậm đám.
Mây mù tan thấy núi ở xa xa,
Gió to đồng quê nghe huyên náo.
Mọi người muốn hát bài an ủi,
Tặng biệt xong không còn lời nói.
Chỉ có vầng trăng thu,
Tròn chiếu suông trên người vùng quê.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Núi Nhật Quan chia hai đường đất
Cầu Thất Tinh cửa Thục nối nhau
Ngựa đào hoa kêu rầu nẻo biệt
Rượu trúc diệp rót chén xa nhau
Mùa hạ hết lan còn tươi tốt
Tiết thu qua liễu vẫn xanh dày
Sương mù tan núi xa mờ bóng
Gió nổi lên chim hót đó đây
An ủi bạn lời ca tiếng nhạc
Sắp chia tay chẳng nói được lời
Tấm lòng này như trăng thu sáng
Theo chân hoang rọi chiếu khắp nơi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Nhật Quan đất Tề phân cách
Cầu Tinh Kiều nối tiếp Thục môn
Ngựa Đào hoa hí hơi ồn
Rượu Trúc diệp rót tới tràn ly bôi
Cuối hạ lan còn tươi và tốt
Giữa thu nên liễu rất rậm cành
Mây mù tan thấy núi xanh
Gió to huyên náo cảnh đồng quê yên
Mọi người muốn hát lên nhạc tiễn
Tặng biệt xong lời tiếng lặng thinh
Chỉ còn lặng lẽ vầng trăng
Tròn vo đang chiếu suông trên người làng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời