在獄詠蟬

西陸蟬聲唱,
南冠客思深。
不堪玄鬢影,
來對白頭吟。
露重飛難進,
風多響易沉。
無人信高潔,
誰為表予心?

 

Tại ngục vịnh thiền

Tây lục thiền thanh xướng,
Nam quan khách tứ thâm.
Bất kham huyền mấn ảnh,
Lai đối bạch đầu ngâm.
Lộ trọng phi nan tiến,
Phong đa hưởng dị trầm.
Vô nhân tín cao khiết,
Thuỳ vị biểu dư tâm?

 

Dịch nghĩa

Mùa thu ve sầu kêu,
Người tù nghĩ ngợi sâu xa.
Ve không kham nổi bóng đôi cánh đen của mình,
Nên đến ngâm trước ông già đầu bạc.
Sương nặng, bay khó tiến,
Gió nhiều, tiếng vang dễ bị chìm.
Không ai tin điều cao khiết,
Còn ai bày tỏ hộ nỗi lòng ta?


Bài thơ này làm ra thời năm thứ Nghi Phong 3 (678) đời Cao Tông. Đương thời Lạc Tân Vương đang nhậm chức Thị ngự sử, nhân vì dâng sớ bàn luận sự việc chạm đến Vũ hậu, bị dèm pha, vu vào tội tham nhũng hạ ngục.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Tiếng ve đường rộn bóng thu qua
Nghĩ nỗi Nam cung cũng thiết tha
Đen tóc chửa nên soi bóng dáng
Bạc đầu từng lúc nhớ ngâm nga
Dẫu bay sương nặng nào hay đến
Muốn nói gió nhiều dễ thấu xa
Ai biết cái ve ăn ở sạch
Mà đem trinh bạch giãi lòng ta


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kêu vang thu đến ve sầu,
Người tù nghĩ ngợi xa sâu vô vàn.
Ve không kham nổi cánh tàn,
Nên về ngâm trước bên sàng lão ông.
Bay lên sương nặng khó xong,
Gió nhiều, vang tiếng chìm trong xạc xào.
Không ai tin đức thanh cao,
Còn ai bày tỏ ta bao nỗi lòng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ve sầu rộn rã tiếng thu qua,
Nghĩ ngợi trong tù cũng thiết tha.
Đen cánh ve không kham nổi bóng,
Bạc đầu đến vịnh trước ông già.
Dẫu bay khó tiến vì sương nặng,
Nhiều gió tiếng vang khó vọng xa.
Cao khiết không ai tin nó hiểu,
Còn ai bày tỏ nỗi lòng ta?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]