Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (275 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (2 bài)
Tạo ngày 25/04/2014 13:13 bởi tôn tiền tử
Lưu Xoa 劉叉 năm sinh, mất và tự hiệu đều không rõ, sống khoảng năm Nguyên Hoà (806-820) đời Đường Hiến Tông, người Hà Sóc.