春日書懷,寄東洛白二十二楊八二庶子

曾向空門學坐禪,
如今萬事盡忘筌。
眼前名利同春夢,
醉里風情敵少年。
野草芳菲紅錦地,
遊絲撩亂碧羅天。
心知洛下閑才子,
不作詩魔即酒顛。

 

Xuân nhật thư hoài, ký Đông Lạc Bạch nhị thập nhị, Dương bát nhị thứ tử

Tằng hướng không môn học toạ thiền,
Như kim vạn sự tận vong thuyên.
Nhãn tiền danh lợi đồng xuân mộng,
Tuý lý phong tình địch thiếu niên.
Dã thảo phương phi hồng cẩm địa,
Du ty liêu loạn bích la thiên.
Tâm tri Lạc hạ nhàn tài tử,
Bất tác thi ma tức tửu điên.

 

Dịch nghĩa

Từng đến cửa không học ngồi thiền
Đến nay muôn chuyện tận quên cả mọi bề
Danh lợi trước mắt như đồng giấc mộng xuân
Trong cơn say, phong tình không kém gì thiếu niên
Cỏ ngoài đồng thơm đẹp trên đất gấm hồng
Tơ bay giăng mắc đầy trời xanh bao la
Trong lòng hiểu biết Lạc bốc là tay tài tử nhàn nhã
Không làm ma thơ thì cũng làm tiên rượu

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Từng đến chùa tu học toạ thiền
Ngày nay muôn việc thảy đều quên
Cõi đời danh lợi dường xuân mộng
Cuộc rượu phong tình sánh thiếu niên
Đất gấm hồng tươi đồng cỏ thắm
Trời là xanh biếc lưới tơ phiền
Mến yêu thành Lạc bao tài tử
Dù chẳng thơ ma cũng rượu tiên


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Cửa không thường đến tham thiền
Như nay muôn sự bỏ quên mọi bề
Nhãn tiền danh lợi giấc mê
Phong tình cuộc rượu kém gì thiếu niên
Cỏ đồng đất gấm thêu nên
Tơ hồng chăng rối liên miên giữa trời
Lạc thành tài tử bạn chơi
Chẳng làm tiên rượu thì loài ma thơ


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Cửa không, thường đến học thiền,
Đến nay, mọi chuyện đều quên hết rồi.
Lợi danh trước mắt: mộng thôi,
Say sưa trai gái: giống thời trẻ trung.
Cỏ tươi đất đỏ một vùng,
Tơ bay lờ lững lưng chừng trời xanh.
Lạc Dương, tài tử, biết danh,
Không làm tiên rượu, cũng thành ma thơ...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cửa không từng học ngồi thiền
Đến nay muôn sự đêu quên cả rồi
Mộng xuân danh lợi cõi đời
Phong tình đâu kém thuở hồi thiếu niên
Đất hồng cỏ nội đẹp thơm
Trời xanh vẻ biếc chập chùng tơ giăng
Mến yêu tài tử Lạc Thành
Thơ ma chẳng được cũng dành rượu tiên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Học toạ thìền cửa không từng hướng
Đến nay thì hết vướng mắc đời
Lợi danh như giấc mộng thôi
Khi say niên thiếu dám chơi phong tình
Trên đất gấm cỏ đồng thơm đẹp
Tơ nhẹ bay giăng khắp bầu trời
Biết trong thành Lạc nhiều tài
Không làm tiên rượu cũng loài ma thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từng đến cửa không ngồi học thiền,
Đến nay muôn chuyện mọi bề quên.
Lợi danh trước mắt như xuân mộng,
Say khướt phong tình tựa thiếu niên.
Đồng cỏ đẹp thơm hồng đất gấm,
Tơ bay giăng mắc đầy thanh thiên.
Trong lòng biết Lạc tay tài tử,
Làm chẳng ma thơ cũng rượu tiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời