醉答樂天

洛城洛城何日歸,
故人故人今轉稀。
莫嗟雪裏暫時別,
終擬雲間相逐飛。

 

Tuý đáp Lạc Thiên

Lạc thành Lạc thành hà nhật quy,
Cố nhân cố nhân kim chuyển hi.
Mạc ta tuyết lý tạm thời biệt,
Chung nghĩ vân gian tương trục phi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lạc Dương Lạc Dương ngày nào về
Cố nhân cố nhân nay hiếm hoi
Dưới tuyết đừng than tạm thời cách
Cuối cùng trục khách theo mây đi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Lạc thành Lạc thành bao giờ về,
Người xưa người xưa nay hiếm ghê!
Đội tuyết đừng than chỉ tạm biệt,
Như mây bay đuổi chẳng tương kề!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lạc Thành về lại ngày nào
Bạn xưa còn lại mấy người nữa đâu
Đừng buồn trong tuyết chia tay
Đành như lớp lớp mây bay giữa trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ôi Lạc Thành ngày nào trở lại
Ôi bạn thân nay phải xa nhau
Đừng than trong tuyết tạm sầu
Trong mây ta cũng cùng nhau bay lìa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lạc Dương thành Lạc ngày nào về
Bạn cũ người xưa nay vắng rồi
Trong tuyết đừng than tạm cách biệt
Trong mây cuối nghĩ cùng theo bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lạc Dương về lại ngày nào,
Cố nhân còn mất nay bao người còn.
Đừng than dưới tuyết cách sông,
Cuối cùng đuổi khách theo dòng mây trôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời