竹枝詞二首其一(楊柳青青江水平)

楊柳青青江水平,
聞郎江上踏歌聲。
東邊日出西邊雨,
道是無晴還有情。

 

Trúc chi từ nhị thủ kỳ 1 (Dương liễu thanh thanh giang thuỷ bình)

Dương liễu thanh thanh giang thuỷ bình,
Văn lang giang thượng đạp ca thanh.
Đông biên nhật xuất tây biên vũ,
Đạo thị vô tình hoàn hữu tình.

 

Dịch nghĩa

Cây dương liễu xanh xanh, nước sông phẳng lặng
Nghe tiếng chàng hát hò trên sông
Phía đông mặt trời mọc, phía tây thì trời mưa
Bảo rằng không tạnh mà lại tạnh.


Bài Trúc chi từ này mô phỏng làn điệu dân ca Trúc chi vùng Hồ, Tương, khác với Trúc chi từ vùng Quỳ Châu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Nước êm êm, liễu xanh xanh
Trên sông văng vẵng tiếng anh hát hò
Tây mưa, Đông nắng chia bờ
Ngỡ vô tình hoá là như có tình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dương liễu xanh xanh, phẳng lặng dòng,
Tiếng chàng nghe hát vọng trên sông.
Phía đông trời mọc, tây mưa rớt,
Không tạnh bảo rằng tạnh cũng xong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]