Nước êm êm, liễu xanh xanh
Trên sông văng vẵng tiếng anh hát hò
Tây mưa, Đông nắng chia bờ
Ngỡ vô tình hoá là như có tình